Noteikumi

Lietošanas noteikumi

 •  Atrakcijas novietošanas vietai jābūt tādai, kur segums ir līdzens, bez asumiem (saknēm, bruģa utml.), priekšā nav traucējoši priekšmeti (koki, stabi, šahtas, lūkas u.c.), lai bērni iekāpjot un izkāpjot no atrakcijas nevar gūt traumas.
 • Uzstādot piepūšamo atrakciju brīvā dabā,   zem tās paklāj speciāli šim nolūkam paredzētu mitruma necaurlaidīgu pārklāju (ietilpst komplektā).
 • Atrakciju vienlaicīgi  drīkst izmantot ne vairāk kā 5 bērni un maksimālais svars vienā laikā ir 225 kg. Atrakcija nav paredzēta pieaugušajiem!
 • Atrakciju nedrīkst izmantot ar apaviem, obligāti jānoņem brilles, pulksteņus, rotaslietas un nedrīkst pieļaut asu, karstu, lipīgu vai krāsojošu priekšmetu atrašanos tajā. Uz atrakcijas nedrīkst liet ūdeni.
 • Atrakcijas tuvumā nedrīkst laist dzīvniekus.
 • Aizliegts lekt no piepūšamās atrakcijas, grūstīties, kāpt uz atrakcijas aizsargbortiem vai liekties pāri malām.
 • Nedrīkst atrasties atrakcijā, kamēr tā tiek piepūsta vai no tās tiek izlaists gaiss.
 • Atrakcijai jābūt nostiprinātai pie pamatnes tai paredzētajās vietās (stiprinājumi ietilpst komplektācijā). Stipra vēja laikā (virs 10 m/s) atrakciju nedrīkst izmantot.
 • Lietus laikā nedrīkt pieļaut atrakcijas samirkšanu, elektriskā gaisa pūtējs obligāti jānovieto zem nojumes.

Nomas noteikumi

 • Nomnieks drīkst lietot atrakciju tikai Līgumā noteiktajā adresē un nedrīkst izvest ārpus Latvijas Republikas robežām.
 • Nomnieks Līguma darbības laikā ir personīgi atbildīgs par atrakciju. Ja atrakcija nomas laikā tiek bojāta, neatgriezeniski saplēsta, pazaudēta vai kāda cita iemesla dēļ Nomnieks nevar atrakciju atdot Iznomātājam tādā pašā stāvoklī kā pieņēmis, tad Nomnieks atlīdzina Iznomātājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā.
 • Nomnieks, kurs saņem atrakciju lietošanai grupai/kolektīvam, ir atbildīgs par atrakciju un apņemas veikt pārējo grupas/kolektīva instruktāžu par atrakcijas lietošanu.
 • Piepūšamās atrakcijas lietošanas laikā,  bērnu uzvedību un rīcību kontrolē viņu vecāki vai personas, kuru uzraudzībā atrodas bērns. Iznomātājs neuzņemas atbildību par atrakcijas lietotāju drošību.
 • Slēdzot nomas līgumu, Nomniekam jāuzrādā personu apliecinošs dokuments.
 • Nomniekam iznomātā atrakcija jāatdod savlaicīgi norunātajā laikā.